Смяна на потребителска парола в Oracle

Синтаксиса на командата за смяна на потребителска парола в Oracle е следния:

alter user user_name identified by password;

Пример:

alter user joe identified by topsecret;

Leave a Comment