Работа с cpio архиви

Неясно защо, Oracle разпространяват сървъра си за бази данни в cpio архив.

Ако някога ви се наложи да работите с такива файлове ето как се процедира:

cpio -imdv < 10gr2_client_sol.cpio

На някои платформи като AIX например, след тази команда може да получите грешки от рода на:

cpio: 0511-903 Out of phase!
cpio attempting to continue…

cpio: 0511-904 skipping 732944 bytes to get back in phase!
One or more files lost and the previous file is possibly corrupt!

cpio: 0511-027 The file name length does not match the expected value.

Ако това ви се случи, опитайте да добавите опцията -c към командата:

cpio -imcdv < 10gr2_client_sol.cpio

Ако ви трябва по подробна информация за cpio се обърнете мъм man страницата и.