Обработка на опашката в exim

За да листнете опашката:
exim -bp

За да изброите броя на съобщенията в опашката:
exim -bpc

За да изтриете съобщение от опашката:
exim -Mrm

За да изтриете всички съобщения в опашката:

exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | bash

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm