How to define the proper content type for Microsoft document files in .htaccess

If you have Microsoft documents on your website and when try to access them you are prompted to open them as zip files, then you have probably not setup the correct content type for them in your Apache’s configuration. To fix the problem you have to add the following lines to your .htaccess or httpd.conf (if you have access to the global configuration):

AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx

Slipstreaming

За спестяване на време и усилия при поддръжката на мрежи с много windows клиенти, процедурата slipstreaming може да ви се стори много полезна.  Това е начин за интегриране на service pack и лицензионен ключ в инсталационните файлове на Microsoft Office, Project и Visio. След като изпълните тази процедура ще имате инсталационен пакет на тези програми, който няма да иска въвеждането на лицензионен ключ или отделно инсталиране на service pack. Така, може да предоставите тази инсталация на потребителите си или самите вие да го инсталирате с минимум усилия.

Какво ни е необходимо?

1) Инсталационния пакет на програмите върху които искаме да изпълним slipstreaming

2) Service pack файловете

3) Лицензионните ключове за съответната програма

Процесът slipstreaming може да бъде обобщен в три основни стъпки:

1) Изпълняване на административна инсталация за съответната програма върху вашия твърд диск

2) Сваляне и разархивиране на service pack файловете на вашия компютър

3) Прилагане на service pack файловете върху инсталационните файлове

Изпълняване на административна инсталация

Създайте накъде директория на вашия твърд диск, където искате да направите инсталацията, например C:\OFFICE. Изпълнете админ инстал от устройството или директорията в където се намира инсталационния диск по следния начин:

Е:\>setup.exe /a където Е: е буквата на CD/DVD ROM-а с инсталационния диск.

Ще видите следния екран:

Началният екран на административна инсталация на Office 2003
Началният екран на административна инсталация на Office 2003

Въведете желаната от вас информация в съответните полета и лицензионния ключ, който въвеждате еднократни при админ инстал-а и при следващите инсталации няма да ви бъде искан.

След това започва същинското инсталиране при което ще се копират всичките необходими файлове в посочената от вас директория:

 

 

Инсталация на Office 2003
Инсталация на Office 2003

 

 

Сваляне на service pack файловете

Свалянето на тези файлове става от сайта на Microsoft в зависимост от това каква версия на Microsoft office ползвате. Тук ще дам линк само към service pack 3 за Office 2003.

http://download.microsoft.com/download/9/1/f/91ffc6b2-0745-470b-8dd3-1285b85db12b/OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe

 

Прилагане на service pack-а

Стартирайте command prompt – Start-> run -> cmd

Изпълнете следното:

msiexec /p C:\UPDATE\MAINSP1op.msp /a C:\OFFICE\your.msi SHORTFILENAMES=TRUE

където your.msi трябва да бъде заменен с този който имате при вас в зависимост от версията на офис пакета.

Повторете горното за всеки отделен .msp файл.