Създаване на alias за boot device в Solaris OpenBoot

Ще опишем създаването на псевдоним за устройство,  от което Open boot мениджъра в solaris ще търси операционна система за зареждане.

I.   Първият начин е следния:

Ще използваме командата nvalias от командния ред на OpenBoot мениджъра ( {ok} prompt )

Запишете си някъде пълния физически път до устройството, на което ще правите alias.

Спрете системата и излезте в {ok} prompt.

Създайте alias-а използвайки nvalias по следния начин:

1 {ok} nvalias

пример:

1 {ok} nvalias defaultdisk /pci@1f,700000/scsi@2/disk@1,0

Променете NVRAM-а така че да зарежда от ОС-а от новия alias автоматично:

1 {ok} setenv boot-device defaultdisk

Рестартирайте системата и тествайте направените промени.

1 {ok} reset-all 

Горе описаното ще бъде валидно докато направите reset defaults или не изпълните nvunalias.

 

II.   Вторият начин е чрез използване не nvedit 

Докато сте в {ok} prompt извикайте nvedit

1 {ok} nvedit

Чрез него ще създадем скрипт от един ред , който че създаде alias-а след рестарт.

0: devalias defaultdisk /pci@1f,700000/scsi@2/disk@1,0

^C (Control+C)

За да запазим промените изпълняваме:

1 {ok} nvstore

Указваме на OpenBoot да използва записаното в NVRAM-a:

1 {ok} setenv use-nvramrc? true

и рестартираме:

1 {ok} reset-all

 

III.   Третия начин е да зададете boot-device от съществуващите вече alias-и в системата

Използвайте devalias за да видите съществуващите alias-и 

1 {ok} devalias

Имената на alias-ите са отлявата страна. Всяко такова име, което сочи към съществуващо дисково устройство може да бъде използвано като boot-device.

Използвайте едно от имената за да зададете нов boot-device.

1 {ok} setenv boot-device

Проверете новия boot-device:

1 {ok} printenv boot-device

Тествайте промените с рестарт:

1 {ok} reset-all

 

Забележка: Гореописаните пътища и устройства са само пример. Не е задължително и вашите да са именовани по този начин.