Как да разберем текущата версия на WordPress с SQL заявка

За да разберете текущата версия на WordPress без да имате директен достъп до админ частта, но имате достъп до базата данни, изпълнете следната SQL заявка:

SELECT option_value FROM `wp_options` WHERE `option_name` LIKE ‘%transient_update_core%’;

Заявката ще върне доста дълъг стринг подобен на този в който се съдържат текущата версия на инсталирания WordPress и последната версия налична на официалния сайт:

O:8:”stdClass”:3:{s:7:”updates”;a:2:{i:0;O:8:”stdClass”:5:{s:8:”response”;s:6:”latest”;s:3:”url”;s:24:”http://bg.wordpress.org/”;s:7:”package”;s:49:”http://bg.wordpress.org/wordpress-2.9.2-bg_BG.zip”;s:7:”current”;s:5:”2.9.2″;s:6:”locale”;s:5:”bg_BG”;}i:1;O:8:”stdClass”:5:{s:8:”response”;s:6:”latest”;s:3:”url”;s:30:”http://wordpress.org/download/”;s:7:”package”;s:40:”http://wordpress.org/wordpress-2.9.2.zip”;s:7:”current”;s:5:”2.9.2″;s:6:”locale”;s:5:”en_US”;}}s:12:”last_checked”;i:1268677761;s:15:”version_checked”;s:5:”2.9.2″;}

Как да разберем версията на WordPress

Има два начина да разберем версията на инсталиран WordPress.

1. Да се логнете като администратор и в админ панела се огледайте, трябва да я пише накъде.

2. Влезте през FTP или SSH до файловете на WordPress на сървъра. В основната директория където е инсталиран трябва да има поддиректория wp-includes/, в нея трябва да има файл с име version.php.  Отворете го и вътре би трябвало да видите няколко променливи  като тази, която ви интересува е следната:

$wp_version = ‘2.7.1’;