Как да разберем версията на WordPress

Има два начина да разберем версията на инсталиран WordPress.

1. Да се логнете като администратор и в админ панела се огледайте, трябва да я пише накъде.

2. Влезте през FTP или SSH до файловете на WordPress на сървъра. В основната директория където е инсталиран трябва да има поддиректория wp-includes/, в нея трябва да има файл с име version.php.  Отворете го и вътре би трябвало да видите няколко променливи  като тази, която ви интересува е следната:

$wp_version = ‘2.7.1’;