Slipstreaming

За спестяване на време и усилия при поддръжката на мрежи с много windows клиенти, процедурата slipstreaming може да ви се стори много полезна.  Това е начин за интегриране на service pack и лицензионен ключ в инсталационните файлове на Microsoft Office, Project и Visio. След като изпълните тази процедура ще имате инсталационен пакет на тези програми, който няма да иска въвеждането на лицензионен ключ или отделно инсталиране на service pack. Така, може да предоставите тази инсталация на потребителите си или самите вие да го инсталирате с минимум усилия.

Какво ни е необходимо?

1) Инсталационния пакет на програмите върху които искаме да изпълним slipstreaming

2) Service pack файловете

3) Лицензионните ключове за съответната програма

Процесът slipstreaming може да бъде обобщен в три основни стъпки:

1) Изпълняване на административна инсталация за съответната програма върху вашия твърд диск

2) Сваляне и разархивиране на service pack файловете на вашия компютър

3) Прилагане на service pack файловете върху инсталационните файлове

Изпълняване на административна инсталация

Създайте накъде директория на вашия твърд диск, където искате да направите инсталацията, например C:\OFFICE. Изпълнете админ инстал от устройството или директорията в където се намира инсталационния диск по следния начин:

Е:\>setup.exe /a където Е: е буквата на CD/DVD ROM-а с инсталационния диск.

Ще видите следния екран:

Началният екран на административна инсталация на Office 2003
Началният екран на административна инсталация на Office 2003

Въведете желаната от вас информация в съответните полета и лицензионния ключ, който въвеждате еднократни при админ инстал-а и при следващите инсталации няма да ви бъде искан.

След това започва същинското инсталиране при което ще се копират всичките необходими файлове в посочената от вас директория:

 

 

Инсталация на Office 2003
Инсталация на Office 2003

 

 

Сваляне на service pack файловете

Свалянето на тези файлове става от сайта на Microsoft в зависимост от това каква версия на Microsoft office ползвате. Тук ще дам линк само към service pack 3 за Office 2003.

http://download.microsoft.com/download/9/1/f/91ffc6b2-0745-470b-8dd3-1285b85db12b/OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe

 

Прилагане на service pack-а

Стартирайте command prompt – Start-> run -> cmd

Изпълнете следното:

msiexec /p C:\UPDATE\MAINSP1op.msp /a C:\OFFICE\your.msi SHORTFILENAMES=TRUE

където your.msi трябва да бъде заменен с този който имате при вас в зависимост от версията на офис пакета.

Повторете горното за всеки отделен .msp файл.

Leave a Comment